Home

null

Novinky:

Časopis Agrobioenergia 2/2014

titulka22014-v2Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia, 2/2014, z obsahu sa dozviete, že problematika energetického využívania biomasy si vyžaduje stále nové výskumné a vývojové riešenia. Svedčia o tom aj príspevky odborníkov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave i zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Aby závery výskumu a vývoja našli uplatnenie v praxi, tomu napomáha aj stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na tuhé biopalivá, obsiahnuté v pojme štandardizácia tuhých biopalív. O tom, že problematika energetického využívania biomasy je záležitosťou nás všetkých sa dočítate v príhovore tohto čísla. Prejsť na časopis 2/2014

Časopis Agrobioenergia 1/2014

Titulná-stránka 1/2014Vyšlo nové číslo časopisu Agrobioenergia. Prejsť na časopis 1/2014


Časopis Agrobioenergia 3/2013

Titulná stránka hotovo [1600x1200]Vyšlo nové číslo časopisu Agrobioenergia. Prejsť na časopis 3/2013


Časopis Agrobioenergia 2/2013

titulka2-2013V čísle 2/2013 časopisu Agrobioenergia sa  v príhovore dočítate o pôvodných zámeroch  energetického využívania biomasy v poľnohospodárstve na znižovanie priamych výrobných nákladov  v prvovýrobe a reálnych súčasných dopadoch na živočíšnu výrobu a výrobu potravín. Podobnými úvahami sa zaoberajú aj príspevky o možnostiach využívania biomasy v podmienkach Slovenska a článok o budúcnosti bioplynových staníc. V ďalšom príspevku autori dokumentujú výsledky sledovania vplyvu spôsobu skladovania, doby, teploty a vlhkosti vzduchu na vlhkosť balíka pšeničnej slamy  a vedú diskusiu o výhodách a nevýhodách pestovania  pohánkovca (krídlatky) pre energetické účely. Súčasťou tohto čísla sú publikované informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov doma i v zahraničí. Prejsť na časopis 2/2013.

Časopis Agrobioenergia 1/2013

uvidnastrankaV tomto čísle sa dočítate o zmenách vo vydávaní časopisu Agrobioenergia, registrácii návštevníkov, o bioplynovej stanici v Bzovíku, o energetických plodinách, ich zbere, odrodách pestovaných na Slovensku a výrobe peliet zo separovaného digestátu z bioplynky. Novinky z domova i zo sveta. Prejsť na časopis 1/2013.

Komentáre sú uzavreté.