Ako ďalej s bioplynovými stanicami na Slovensku

Ing. Peter Rusňák, Ing. Štefan Pepich, PhD., Ing. Kristína Muráňová, PhD.

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka

Slovensko dnes čelí výzve, ako výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a súčasne zachovať hospodársky rast. Ten bol doteraz vždy spojený s nárastom emisií skleníkových plynov.

Zelená energia má v súčasnosti svojich zástancov i odporcov. Fakt je však ten, že zásoby fosílnych palív sa zmenšujú a ich ceny rastú. Toto je dostatočný signál na maximálny rozvoj a využitie obnoviteľných zdrojov pri výrobe energií. Slovenská republika má podľa prílohy 1 Smernice 2009/28/ES povinnosť zvýšiť využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v roku 2020. V budúcnosti využitie biomasy na energetické účely nebude už len alternatívou, ale nutnosťou. A práve biomasa má v podmienkach Slovenska najvyšší doposiaľ nevyužitý energetický potenciál z obnoviteľných zdrojov energie. Z biomasy má najvyšší dostupný energetický potenciál v rámci Slovenska poľnohospodárska biomasa.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.