Aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov

Onderová Iveta*
Gondár Ernest, Kolláth Ľudovít

ABSTRAKT 

The paper is aimed at research and development of composite material on the basis of recyclable waste components – a waste plastic and wood. Project’s theoretical results will focus on (1) mathematical determination of the composite material components initial ratio – a wood-plastic composite; (2) an analysis of physical properties of composite material components, their size, moisture, etc. Theoretical outcomes will be applied as resource materials for the project experimental part, the aim of which is producing and investigating the characteristics of composite material granulate as a structure of granulate, melt plastic flowability, microcracks, and properties of plastic phase covering a filler – a wood phase. Based on research results several kinds of granulates will be selected and then specimen for a tensile test will be produced. Analysis of tensile test results will make it possible to determine mechanical properties of the composite material depending on different properties of starting components. 

PROJEKTOVÝ ZÁMER 

       V príspevku je uvedený projektový zámer, ktorý má za cieľ výskum a vývoj kompozitného materiálu na báze recyklovateľných zložiek odpadu (odpadového plastu a odpadového dreva). Pomer východiskových  položiek  bude  predikovaný  so  zohľadnením minimálneho spojivového
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.