Archívy autora: admin

Titulka

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Súčasný stav a nevyhnutnosť decentralizácie výroby bioplynu z odpadových druhov biomasy

 František Zacharda,  Štefan Pásztor

AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu

Úvod

Obdobie budovania bioplynových staníc na Slovensku datujeme od prijatia zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Biomasa z mikrorias ako alternatívna surovina pre výrobu bioplynu

Głowacka1,2 N., Gaduš1 J.

1. Katedra regionálnej bioenergetiky, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
xglowacka@is.uniag.sk, jan.gadus@uniag.sk
2. Environmental Institute, s.r.o., Koš, Slovensko
glowacka@ei.sk

Abstrakt

Tento článok skúma možný potenciál zelených mikrorias, ktoré Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Priebeh maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016 v študijnom odbore Bioenergetika na pôde Spojenej školy Ivanka pri Dunaji s org. zložkou SOŠ Bernolákovo

     Ani sme sa nenazdali a máme tu ďalších absolventov, ktorí úspešne zvládli maturitné skúšky v študijnom odbore – Bioenergetika. Tieto skúšky sa konali v školskom roku 2015/2016. Študenti využili počas maturitných skúšok všetky teoretické ako aj praktické znalosti, ktoré získali … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Konferencia a kooperačné rozhovory

Za účasti vyše 90 odborníkov z branže sa v Bratislave 29. novembra 2016 v rámci exportnej iniciatívy Energie Spolkového ministerstva hospodárstva a energie Nemecka, konala odborná slovensko-nemecká konferencia na tému využitia bioenergie s nasledovným programom:

 Otvorenie konferencie

 Markus Halt, Slovensko-nemecká … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Dobudovanie výskumného centra potenciálu biomasy v Rovinke

Ing. Kristína Muráňová, PhD.

NPPC TSÚP Rovinka

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, zahájil v auguste 2015 realizáciu projektu s názvom Výskumné centrum potenciálu biomasy.

Veľká významnosť projektu spočíva nielen v … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Hnojová koncovka farmy živočíšnej výroby – „Nekonečný príbeh“

S pojmom hnojová koncovka farmy živočíšnej výroby som sa prvý raz prakticky stretol ako desaťročný chlapec, ešte na základnej škole a do dnešného dňa na to s úsmevom spomínam. Bolo to v čase zakladania roľníckych družstiev a práve také vzniklo … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Konferencia a kooperačné rozhovory

Za účasti vyše 90 odborníkov z branže sa v Bratislave 29. novembra 2016 v rámci exportnej iniciatívy Energie Spolkového ministerstva hospodárstva a energie Nemecka, konala odborná slovensko-nemecká konferencia na tému využitia bioenergie s nasledovným programom:

Otvorenie konferencie

Markus Halt, Slovensko-nemecká … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Archív akcií | Komentáre sú deaktivované

Záver

201601abe2

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 2/2015, ročník 9
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2017 | Komentáre sú deaktivované

Titulka

201601abePokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované