Archívy autora: admin

Príhovor

Príhovor

V programovom vyhlásení vlády sa píše, že „v energetickej politike ako súčasti hospodárskej politiky vláda považuje za svoj cieľ vyvážený prístup medzi jej troma piliermi bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti s cieľom zabezpečenia bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej dodávky všetkých … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

Vo Francúzsku spustili najväčšiu solárnu elektráreň v Európe

Paríž 8. decembra (TASR) – Zrkadlá pokrývajú 2,5 štvorcového kilometra a dodajú elektrinu pre 300.000 ľudí. Portál iDNES uviedol, že francúzska spoločnosť Neoen, ktorá sa zameriava na obnoviteľné zdroje energie, bude predávať jednu megawatthodinu (MWh) 20 rokov po 105 eur. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

Nová legislatívna úprava v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov

Ing. Elena Bodíková, PhD

EIB Consult, s.r.o. 

Od 1.1.2016 je v platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý má číslo 79/2015 Z. z. Tento zákon prináša niektoré zmeny v oblasti požiadaviek na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Je zakázané skládkovať Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

“Deň bioenergetiky” na FEŠRR SPU

Ing. Tomáš Giertl, PhD.,  Ing. Martin Prčík, PhD., SPU v Nitre

Ráno 30. mája 2016 bolo pred Laboratóriami Katedry regionálnej bioenergetiky FEŠRR /pavilón M/ rušno. Schádzali sa účastníci v poradí už piateho Dňa bioenergetiky /pôvodne Dni poľa/, ktorý organizovali Katedra … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

Výskumné centrum potenciálu biomasy

Ing. Kristína Muráňová, PhD.

NPPC TSÚP Rovinka

 

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP) so sídlom v Rovinke je výskumné pracovisko rezortu pôdohospodárstva SR a je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). TSÚP NPPC sa zaoberá riešením rezortných úloh ministerstva Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

Decentralizácia bioplynových zariadení na spracovanie odpadovej biomasy

Ing. František Zacharda, CSc.

Obdobie budovania bioplynových staníc na Slovensku datujeme od prijatia zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon garantuje určité výhody pre investorov Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

Záver

201601abe2

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 2/2015, ročník 9
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenerfia číslo 1/2016 | Komentáre sú deaktivované

Titulka

titulka022015-2Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Úvodník

10 rokov Agrobioenergie

Pred desiatimi rokmi 24. novembra  sa uskutočnilo prvé zasadnutie zakladajúcich členov združenia, ktoré sme nazvali Agrobioenergia. Pôvod názvu je v premene poľnohospodárskej biomasy na energiu. Programové zameranie bolo v poskytovaní technickej pomoci, poradenstva, v šírení poznatkov z Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Biologicky rozložiteľné odpady na Slovensku

BiodegradableWastes in Slovakia

Ing. Elena Bodíková, PhD., Ing. Alexander Jančárik | VIK s.r.o.

Na skládkach končí viac ako 500-tisíc ton odpadu, ktorý možno využiť efektívnejšie.

Over 500 thousand tons of wastes that can be effectively used end in landfills

Biodegradable … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované