Bioplynové stanice v Roľníckom družstve Bzovík

Ing. Štefan Pepich, PhD.
TSÚP Rovinka

Počas Dňa otvorených dverí mali možnosť záujemcovia o bioplynové stanice získať nové informácie priamo z praxe z prevádzky týchto zariadení v Roľníckom družstve v Bzovíku.

Predseda družstva Ing. Juraj Petruš v úvode akcie poinformoval prítomných s históriou družstva ako aj s prípravou a realizáciou výstavby bioplynových staníc.

Družstvo bolo založené v roku 1958. V súčasnosti hospodári na území 8 obcí a má výmeru 3 650 ha z čoho je 2 000 ha o.p. a zvyšok TTP. Má silnú živočíšnu výrobu, ktorá im zabezpečuje zamestnanosť ale nie tržby ( na 1 l mlieka majú stratu 8 – 10 centov a pritom vyrobia ročne 4,5 mil. litrov mlieka). Práve z dôvodu zabezpečenia zamestnanosti nechcú rušiť ani redukovať živočíšnu výrobu ani v budúcnosti. Počet zamestnancov družstva je 110, ak by nemali živočíšnu výrobu postačovalo by na chod družstva 25 zamestnancov. Podnik chová 1 500 ks hovädzieho dobytka z toho 600 kráv, 1 000 ks ošípaných na výkrm a 1 000 ks oviec. Aby dodržali platnú legislatívu o ochrane ŽP boli by nútení pri tejto koncentrácii zvierat vybudovať dve poľné hnojiská  v celkových odhadovaných nákladoch  1 mil.  €. Preto začali zvažovať vybudovanie BPS v ktorej by likvidovali odpad zo živočíšnej výroby ale aj časť produkcie z TTP, ktorú nepotrebujú pre ŽV.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.