Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 1/2013

Číslo 1/2013 titulná strana a obsah

uvidnastranka

Obsah:

  • Úvodník
  • Bioplynové stanice v Roľníckom družstve Bzovík
  • Niektoré vlastnosti viacročných energetických plodín
  • Žacie ústrojenstvá na zber biomasy vybraných energetických plodín
  • Využitie odpadového tepla z bioplynových staníc a peletizácia paliva zo separátu z bioplynových staníc.
  • Odrody energetických drevín dostupné na
  • Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Úvodník

Vážení čitatelia časopisu „Agrobioenergia“
zacharda
a návštevníci našej webovej stránky, do konca roka 2012 sme vydávali odborný časopis, v ktorom sme uverejňovali odborné príspevky popredných odborníkov z oblasti využívania poľnohospodárskej biomasy ale aj iných druhov obnoviteľných zdrojov energie, v tlačenej forme. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Bioplynové stanice v Roľníckom družstve Bzovík

Ing. Štefan Pepich, PhD.
TSÚP Rovinka

Počas Dňa otvorených dverí mali možnosť záujemcovia o bioplynové stanice získať nové informácie priamo z praxe z prevádzky týchto zariadení v Roľníckom družstve v Bzovíku.

Predseda družstva Ing. Juraj Petruš v úvode akcie poinformoval … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Niektoré vlastnosti viacročných energetických plodín

Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.
Nitra

Biomasa ako obnoviteľné palivo stále viac dominuje pri výrobe tepla na Slovensku aj v celej Európskej únii. Štandardne sa termicky utilizujú, t.j. využívajú odpady a vedľajšie produkty rastlinnej a drevnej výroby, pričom súčasne sa Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Žacie ústrojenstvá na zber biomasy vybraných energetických plodín

Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.
Nitra

Kosenie biomasy je prvou zberovou operáciou, pri ktorej sa oddelí nadzemná vegetačná hmota vo výške strniska, pričom strniskom rozumieme zvyšok po zrezaní rastliny, dreviny, stromu. Kosenie sa robí ostrím noža, ktorý preniká pletivami rastlín, Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Využitie odpadového tepla z bioplynových staníc a peletizácia paliva zo separátu z bioplynových staníc.

Ing. Mária Kollárová, Bc. Petra Laurová
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Štiavnička 190, 034 50 Ružomberok

Hospodárskemu využitiu potenciálu biomasy vrátane spracovania fermentovanej zmesi vyrobenej anaeróbnou fermentáciou biologický rozložiteľného odpadu a spaľovania fermentovanej biomasy, nebola v Slovenskom hospodárstve v uplynulých Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Odrody energetických drevín dostupné na Slovensku

Ing. Diana Tóthová, PhD.

Téma pestovania rýchlorastúcich drevín na energetické účely je veľmi aktuálna. S rozširovaním výstavieb teplární a kotolní na biomasu vzrastá dopyt po štiepke, ktorá v súčasnosti pochádza predovšetkým z lesného hospodárstva a drevárskeho priemyslu.

Pestovanie drevín na … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Z domova

Bioplynová stanica má stáť priamo v Senici

SITA 18.12.2012 – ľudia sa obávajú zápachu a hluku, investor takéto obavy odmieta. Bioplynovú stanicu plánuje priamo v meste Senica postaviť súkromný investor. Jej konateľ Ján Toman netradičné umiestnenie v blízkosti bytových domov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Zo sveta

Repku a slnečnicu vytlačia biopalivá druhej generácie

ČTK január 2013 – rozhodnutie Európskej únie obmedziť používanie biopalív založených na poľnohospodárskych plodinách neznamená priamo ich koniec. Naopak. Ministerstvo poľnohospodárstva ČR očakáva, že dôjde k rozmachu ich druhej generácie, ktorá pochádza napríklad … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované

Záver

zaver-ABE12013 [1600x1200]

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 1/2013, ročník 7
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2013 | Komentáre sú deaktivované