Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 1/2015

Číslo 1/2015 titulná strana

titulka3Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Nové programovacie obdobie začína…..

František Zacharda

Pred niekoľkými dňami vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Tlačová správa / Press Release

Leipzig, 20th May 2015  International renewable energy network TREC picks up pace Fourteen networks from eight countries form the international network “TREC-network.eu”. On 19th May 2015, the  partners from Central and South Eastern Europe  signed  a  substantial cooperation  agreement in … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Súčasné trendy vzdelávania v študijnom odbore bioenergetika / Current educational trends in the bioenergy study program

Spojená škola Ivanka pri Dunaji org. zložka SOŠ Bernolákovo
Ing. Peter Farkaš

Abstract:

Section 4246 6 Bioenergetics responds to the trends in the development of bioenergy in the field of processing and utilization of biomass and even the use of … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Produkcia emisií počas spaľovania drevných peliet v závislosti od použitého aditíva / Production of emissions during the combustion of wood pellets depending on the use of additives

Michal Holubčík

Ing. Michal Holubčík, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, tel./fax: 041/5252541, e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

ABSTRAKT:

Zlepšenie niektorých vlastnosti drevných peliet, ako sú oteruvzdornosť a taviteľnosť popola je možné realizovať pridávaním aditív do vstupného materiálu pri … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Environmentálne aspekty pri energetickom využívaní odpadovej biomasy v poľnohospodárstve / Environmental aspects in energetic use of waste biomas in agriculture

František Zacharda

Abstrakt:  Energetické využívanie odpadovej biomasy v poľnohospodárstve má viacero pozitívnych prínosov. Charakteristickým rysom poľnohospodárskej biomasy je skutočnosť, že vzniká vždy ako vedľajší produkt hlavnej výrobnej činnosti, či je to v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe. Rastlinnú biomasu môžeme racionálne … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Stanovenie vplyvu druhu dendromasy na produkciu tuhých znečisťujúcich látok / Determination of the effect of woody biomass on the production of the particulates

Radovan Nosek, Michal Holubčík

Ing. Radovan Nosek, PhD., radovan.nosek@fstroj.uniza.sk
Ing. Michal Holubčík, michal.holubcik@fstroj.uniza.sk
Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421 41 513 2851

Abstrakt:

V procese spaľovania fosílnych ale aj obnoviteľných palív … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Memorandum o porozumení

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

- Ďalej len MoU -

MEDZI

DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH
Torgauer Straße 116

04347 Leipzig
Nemecko
zastúpené správnou radou
- Ďalej len DBFZ -

A

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Hansastrasse 27c
80686 München… Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Riešenie cezhraničného projektu pomôže poľnohospodárom, malým podnikateľom aj obciam / Addressing cross-border projects will help farmers, small businesses and municipalities.

Ing. Štefan Pepich, PhD.,

 NPPC TSÚP Rovinka 

Utilization of waste generated in the region associated with its energy use is consistent with the effort to solve the problem of waste management at the regional level. The project aims to develop … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované

Záver

posledná-stana-obálky22014

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 1/2015, ročník 9
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 1/2015 | Komentáre sú deaktivované