Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 2/2014

Číslo 2/2014 titulná strana

titulka22014-v2Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Príhovor

z  plenárneho zasadnutia 20. ročníka Medzinárodnej konferencie TOP 2014
Častá Papiernička 10. až 12. 6. 2014

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi aby som pozdravil jubilejný  20. Ročník medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia, TOP 2014 a zaželal jej úspešný priebeh … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Experimentálne technologická linka na výstup spracovania tuhých organických odpadov

Experimentálne technologická linka na výstup spracovania tuhých organických odpadov

Matúš Miloš[1], Biath Peter, Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Beniak Juraj, Križan Peter

The trend towards ever-increasing degree of effective waste recovery leads to higher requirement for research in this Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Peletovací lis – konštrukčné riešenia

Peter BIATH1, Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Miloš Matúš

Strojnícka fakulta STU Bratislava. Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality.

Email: peter.biath@stuba.sk

Článok je zameraný na analýzu doterajšieho stavu v oblasti kinematík peletovacích lisov a na nové možnosti Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Produkcia emisií počas spaľovania rôznych druhov biomasy

Ing. Michal Holubčík, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.,  Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, tel./fax: 041/5252541, e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk; jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk; milan.malcho@fstroj.uniza.sk

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie predstavuje dôležitú úlohu do budúcnosti. Dendromasa a Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Z domova

Nová energetická politika ráta s novou atomkou.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Zo sveta

Nová správa o klimatických zmenách ‑ viac sucha, hurikánov a extrémov
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Štandardizácia kvality tuhých biopalív v európskom priestore

Matúš Miloš[1], Križan Peter, Beniak Juraj

The paper considers the standardization of the quality of produced and traded solid biofuels, especially pellets. Currently, the new common European standards defining the quality of this fuel are brought into validity. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované

Záver

posledná-stana-obálky22014

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 2/2013, ročník 8
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2014 | Komentáre sú deaktivované