Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 2/2015

Titulka

titulka022015-2Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Úvodník

10 rokov Agrobioenergie

Pred desiatimi rokmi 24. novembra  sa uskutočnilo prvé zasadnutie zakladajúcich členov združenia, ktoré sme nazvali Agrobioenergia. Pôvod názvu je v premene poľnohospodárskej biomasy na energiu. Programové zameranie bolo v poskytovaní technickej pomoci, poradenstva, v šírení poznatkov z Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Biologicky rozložiteľné odpady na Slovensku

BiodegradableWastes in Slovakia

Ing. Elena Bodíková, PhD., Ing. Alexander Jančárik | VIK s.r.o.

Na skládkach končí viac ako 500-tisíc ton odpadu, ktorý možno využiť efektívnejšie.

Over 500 thousand tons of wastes that can be effectively used end in landfills

Biodegradable … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Výskum alternatívnych vstupných surovín pre bioplynové stanice

Research into alternative input materials for biogas plants

Ján Gaduš – Tomáš Giertl

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Katedra regionálnej bioenergetiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Kontakt: Jan.Gadus@uniag.sk

Renewable energy sources (RES) … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Na SPU slávnostne otvorili nové Výskumné centrum AgroBioTech

15.10.2015 17:03:01  Renáta Chosraviová

On October 2015, there was a grand opening of the research center AgroBioTech in the premises of Slovak University of Agriculture in Nitra.

V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 15. októbra slávnostne otvorili Výskumné centrum Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Zhodnocovanie odpadov plazmou

Plasma waste recovery

Ing. Miroslav Kušnír, QEL s.r.o., Bardejov
Prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc, TUKE, Košice

Developed countries of the world and Europe agreed on the fact that the recovery of waste by sorting is not what waste treatment can Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Inovácia energií z biomasy

Doc.Dr.Ing. Juraj MAGA – TF SPU v Nitre 

Genomics is one of the most rapidly developing field of science and industry. It is based on the qualitative and quantitative observation of genetic information of living organism. Thanks to the supporting … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Možnosti produkcie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely na poľnohospodársky nevyužívanej pôde neohrozujúcu potravinovú bezpečnosť

Possibilities of production of agricultural biomass for energy purposes on unused agricultural land non-contaminating the food security

Ing. Peter Rusňák, PhD.
Ing. Štefan Pepich,
PhD.NPPC TSÚP Rovinka

Slovakia is now facing the challenge on how to significantly reduce greenhouse gas Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované

Záver

posledná strana obálky

Časopis združenia pre poľnohospodársku biomasu 2/2015, ročník 9
Vydáva:
A.B.E. združenie pre poľnohospodársku biomasu, 900 41 Rovinka 326,
Redaktor: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Redakčná rada: Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD., Ing. František Zacharda, CSc., Ing. … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 2/2015 | Komentáre sú deaktivované