Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 3/2013

Číslo 3/2013 titulná strana a obsah

Titulná stránka hotovo [1600x1200]

 

Obsah:

  • Príhovor
  • Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy
  • Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek na bioplynových staniciach
  • Technológie energetického zhodnotenia biomasy od RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
  • Produkcia a energetický potenciál  poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie
  • Strednodobá perspektíva energetického segmentu
  • Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Príhovor

Podporovať alebo nepodporovať budovanie bioplynových staníc na Slovensku

Jedným z najviac diskutovaných obnoviteľných zdrojov energie je biomasa, možno preto, že z hľadiska technického potenciálu je jej zastúpenie na Slovensku najvyššie, alebo aj preto, že jej využívanie má korene už v … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy

Ján Gaduš, SPU v Nitre

Tomáš Giertl, Danagra, s.r.o Bratislava 

Úvod

Využívanie obnoviteľných zdrojov okrem environmentálneho prínosu prispieva aj k zvýšeniu sebestačnosti, resp. energetickej bezpečnosti republiky, preto zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek na bioplynových staniciach

Rastislav Isteník, Ľuboš Jašurek,

ELTECO, a.s.

Firma ELTECO a.s. vyrobila pre bioplynové stanice v SR a spustila do prevádzky v poslednom roku 10 kusov bioplynových kogeneračných jednotiek. Z toho 7 kusov s plynovými motormi MWM a 3 kusy s motormi … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Obrazová príloha AGROKOMPLEX 2013

Obr. 1 [1600x1200]

Obr. 1 Expozícia firmy ELTECO v stánku AGROBIOENERGIA

 

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Technológie energetického zhodnotenia biomasy od RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.

logo Rudos 1

Spoločnosť RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.  pôsobí v oblasti bioplynu a splyňovania biomasy už niekoľko
rokov. Našim cieľom je výroba elektrickej energie v kogeneračnej jednotke s využitím vyrobeného syntetického plynu zo splyňovania biomasy. Snažíme sa neustále inovovať naše technológie za účelom zlepšenia
Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Produkcia a energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie

Ing. Peter Rusňák, Ing. Kristína Muráňová, PhD., Ing. Štefan Pepich, PhD.
TSÚP Rovinka

 Potenciál poľnohospodárskej biomasy vhodnej na energetické využitie spaľovaním vyprodukovanej v slovenskom poľnohospodárstve je vysoký.

Vyplýva to aj z výskumnej úlohy TSÚP v Rovinke, ktorý spracoval aj v … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Strednodobá perspektíva energetického segmentu slovenského poľnohospodárstva vrátane analýzy jeho silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození

Štefan TÓTH1, Jozef Víglaský2 , Pavol Porvaz1

 1Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce, tel. +421 56 6443 888, toth@minet.sk, porvaz@minet.sk

2Technická univerzita vo Zvolene … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Z domova

Skryté príbehy biopalív

Pravda 7.8.2013 – Biopalivá naozaj nie sú zodpovedné za hladujúcich ľudí z tretieho sveta a nezvyšujú ceny potravín. Kukurica, obilniny, repka olejná a iné plodiny, z ktorých sa vyrábajú, nevytláčajú z polí plodiny určené na potravinársku výrobu. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované

Zo sveta

Pri výrobe bioenergie treba zdroje využívať efektívnejšie

Brusel – Biomasa je významným obnoviteľným zdrojom v energetickom mixe. Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry by sa však aj pri nej mali zohľadňovať princípy EÚ pre efektívnosť zdrojov. Agentúra vo svojej novej štúdiiPokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2013 | Komentáre sú deaktivované