Archív kategorií: Agrobioenergia číslo 3/2014

Číslo 3/2014 titulná strana

titulka32014Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Koniec bioplynu na Slovensku?

Pod týmto názvom organizoval v nedávnych dňoch Slovenský plynárenský a naftový zväz a Slovenská plynárenská agentúra workshop o budúcnosti výroby bioplynu na Slovensku. Téma, ktorá je v tomto roku nanajvýš aktuálna, veď od decembra 2013 platí „Stop“ vydávaniu nových povolení … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Vplyv vstupných materiálov do bioplynovej stanice na efektívnosť výroby bioplynu

Ing. Peter Rusňák, PhD., Mgr. Erika Šmidová – NPPC TSUP Rovinka

Bioplyn je prirodzene tvorený tam, kde je biologicky rozložiteľná hmota degradovaná bez prístupu kyslíku (v anaeróbnych podmienkach), napr. v tráviacom trakte prežúvavcov alebo vo vodných sedimentoch.

Práve tvorba … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Výroba drevoplynu z biomasy v podmienkach Slovenska

Ing. Peter Rusňák, PhD., Mgr. Erika Šmidová – NPPC TSÚP Rovinka

 Splyňovanie predstavuje jednoduchý termochemický proces syntézy plynných palív z tuhých substrátov s dlhou minulosťou.

Drevoplyn bol v Európe používaný ako zdroj tepla  a palivo pre motory už v roku … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Aplikácie kompozitných materiálov z odpadového dreva a plastov

Onderová Iveta*
Gondár Ernest, Kolláth Ľudovít

ABSTRAKT 

The paper is aimed at research and development of composite material on the basis of recyclable waste components – a waste plastic and wood. Project’s theoretical results will focus on (1) mathematical … Pokračovať v čítaní
Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Obrazová príloha Agrokomplex 2014

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Spracovanie poľnohospodárskej biomasy formou anaeróbnej fermentácie a následná výroba alternatívneho plynného paliva

Mgr. Erika Šmidová, Ing. Peter Rusňák, PhD. – NPPC TSÚP Rovinka

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je považované za jeden zo základných cieľov energetickej politiky Slovenskej republiky i Európske únie. Biomasa, ako obnoviteľná surovina s najväčším potenciálom na Slovensku, predstavujúcu takmer Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Výroba elektriny z biomasy

Mgr. Erika Šmidová, Ing. Peter Rusňák, PhD. – NPPC TSÚP Rovinka

Zvyšujúce sa množstvo obyvateľov na našej planéte, narastajúce rýchlosťou asi 80 miliónov obyvateľov ročne, je úzko spojené so zvýšenými nárokmi na energiu. Preto sa dopyt po energiách stáva celosvetovo Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Z domova

Suchá fermentácia biomasy

Roľnícke noviny, 30.7.2014 – Biomasa v rôznych alternatívnych usporiadaniach patria medzi obnoviteľné zdroje, transformujúce a využívajúce energiu Slnka. Bioplyn vyrobený z biomasy a vo všeobecnosti všetky bioplynové zariadenia predstavujú energetické zdroje, ktoré výrazne prispievajú aj k ochrane … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované

Zo sveta

S obsahom niektorých príspevkov redakcia Agrobioenergie plne nesúhlasí ale pre objektívnosť ich zverejňuje.

Bioplynové stanice okrádajú české kravy o krmivo 

Právo, INT – Kravy bučiace hladom a vedľa nich prosperujúce bioplynové stanice. Tak vyzerá čierny scenár pri ďalšom nekontrolovateľnom rozvoji … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Agrobioenergia číslo 3/2014 | Komentáre sú deaktivované