Čísla časopisu

Aktuálne číslo:

Časopis Agrobioenergia 1/2017 

V prvom tohoročnom čísle občasníka Agrobioenergia č. 1/2017 prinášame informáciu o výsledkoch výskumu využitia biomasy z mikrorias ako alternatívnej suroviny na výrobu bioplynu. Budúcnosť výroby bioplynu vidíme v zmene orientácie na decentralizované systémy zariadení na výrobu bioplynu, predovšetkým malých zdrojov na spracovanie odpadových druhov biomasy v poľnohospodárstve a komunálnej sfére.  Ponúka sa aj riešenie hnojovej koncovky farmy živočíšnej výroby a tým aj podpory rozvoja chovov hospodárskych zvierat.   Výskum biomasy má perspektívu aj na Technickom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom v Rovinke.  Slovensko – nemecká konferencia o využití bioenergie je dôkazom obojstranného záujmu o riešenie tejto problematiky. Prinášame zoznam prednášok.”
 Prejsť na časopis 1/2017


Staršie čísla:

Časopis Agrobioenergia 1/2016 

Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia č. 2/2015. V obsahu nájdete štruktúru a vývoj produkcie biologicky rozložiteľného odpadu na Slovensku, pre tieto odpady sú doporučené  technológie anaeróbneho rozkladu (bioplynové stanice) alebo aeróbneho rozkladu (kompostárne). Teoretické pokusy zo substrátu zloženého z mrkvy, cibule a zemiakov v 1/3 podielu každej suroviny, dokázali, že takáto zmes je dobrou náhradou za kukuričnú siláž. Novootvorené laboratórium  AgroBioTech umožní  vykonávať ešte intenzívnejšie výskumy v tejto oblasti. Projekt plazmového splyňovania komunálneho odpadu s kapacitou 5 000 ton za rok popisuje ďalší príspevok. O  možnostiach získavania energií z biomasy metódami genomiky pojednáva ďalší príspevok z SPU Nitra. Odborníci potvrdili, že máme značné rezervy biomasy na poľnohospodársky nevyužitej pôde, ktorej  plocha je 452 826 ha a ak by sme využili iba ½ výmery tejto plochy na produkciu biomasy dokázali by sme vyrobiť energiu ekvivalentnú 457 mil. m3 zemného plynu.
 Prejsť na časopis 1/2016

Časopis Agrobioenergia 2/2015 

titulka022015-2Prinášame nové číslo časopisu Agrobioenergia č. 2/2015. V obsahu nájdete štruktúru a vývoj produkcie biologicky rozložiteľného odpadu na Slovensku, pre tieto odpady sú doporučené  technológie anaeróbneho rozkladu (bioplynové stanice) alebo aeróbneho rozkladu (kompostárne). Teoretické pokusy zo substrátu zloženého z mrkvy, cibule a zemiakov v 1/3 podielu každej suroviny, dokázali, že takáto zmes je dobrou náhradou za kukuričnú siláž. Novootvorené laboratórium  AgroBioTech umožní  vykonávať ešte intenzívnejšie výskumy v tejto oblasti. Projekt plazmového splyňovania komunálneho odpadu s kapacitou 5 000 ton za rok popisuje ďalší príspevok. O  možnostiach získavania energií z biomasy metódami genomiky pojednáva ďalší príspevok z SPU Nitra. Odborníci potvrdili, že máme značné rezervy biomasy na poľnohospodársky nevyužitej pôde, ktorej  plocha je 452 826 ha a ak by sme využili iba ½ výmery tejto plochy na produkciu biomasy dokázali by sme vyrobiť energiu ekvivalentnú 457 mil. m3 zemného plynu.
 Prejsť na časopis 2/2015

Časopis Agrobioenergia 1/2015

titulka3

Vyšlo nové číslo časopisu. Prejsť na časopis 1/2015

Časopis Agrobioenergia 4/2014

Z obsahu nového čísla časopisu Agrobioenergia č. 4/2014 vyberáme. Nová Energetická politika SR bola schválená 5. novembra  2014 hodnotí doterajší vývoj v zásobovaní energiami na Slovensku, analyzuje zdroje a potenciál  hrubej domácej spotreby a stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku 2035, s výhľadom do roku 2050. Čo čaká obnoviteľné zdroje energie v tejto politike? Perspektívy a potenciál vedeckovýskumnej základne na univerzitách a výskumných ústavoch charakterizujú ďalšie príspevky a to o možnosti skvalitňovania vyrábaného bioplynu znižovaním obsahu síry, o problematike tuhých palív z biomasy, problémoch pri jej spaľovaní ale aj nových perspektívach spracovania poľnohospodárskej biomasy na palivo budúcnosti. Prejsť na časopis 4/2014.

 

 

Časopis Agrobioenergia 3/2014

Vyšlo nové číslo časopisu. Prejsť na časopis 3/2014

 

 

 

 

 

 

Časopis Agrobioenergia 2/2014

titulka22014-v2Z obsahu sa dozviete, že problematika energetického využívania biomasy si vyžaduje stále nové výskumné a vývojové riešenia. Svedčia o tom aj príspevky odborníkov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave i zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Aby závery výskumu a vývoja našli uplatnenie v praxi, tomu napomáha aj stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na tuhé biopalivá, obsiahnuté v pojme štandardizácia tuhých biopalív. O tom, že problematika energetického využívania biomasy je záležitosťou nás všetkých sa dočítate v príhovore tohto čísla. Prejsť na časopis 2/2014

 

Časopis Agrobioenergia 1/2014

Titulná-stránka 1/2014Vyšlo číslo časopisu Agrobioenergia.

Prejsť na časopis 1/2014

Čísla časopisu – rok 2013

Titulná stránka hotovo [1600x1200]

Číslo 3/2013

titulka2-2013 [1600x1200]

Číslo 2/2013 

uvidnastranka

Číslo 1/2013

Archív čísiel

Komentáre sú uzavreté.