Číslo 3/2013 titulná strana a obsah

Titulná stránka hotovo [1600x1200]

 

Obsah:

 • Príhovor
 • Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy
 • Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek na bioplynových staniciach
 • Technológie energetického zhodnotenia biomasy od RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
 • Produkcia a energetický potenciál  poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie
 • Strednodobá perspektíva energetického segmentu slovenského poľnohospodárstva vrátane analýzy jeho silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození

Z domova

 • Štát ustúpil bioplynárom, dá im lepšie podmienky pre biznis
 • Skryté príbehy biopalív
 • Motorové palivá v SR v roku 2012 obsahovali 4,19 % biozložiek
 • Ministri schválili novelu zákona o OZE, šitú pre U.S. Steel
 • Kažimír chce extra daň pre slnečné elektrárne
 • Zmena EÚ legislatívy poškodí farmárov a výrobcov biopalív
 • Zaplatí ich biomasa?
 • Mesto nepodržalo Seničanov, dalo zelenú bioplynovej stanici
 • Energia
 • Biomasa hrá vo výrobe tepla stále väčšiu úlohu
 • Národný jadrový fond ďalej zbiera financie
 • Bioplynová stanica na Suchom Jarku je v skúšobnej prevádzke

Zo sveta

 • Pri výrobe bioenergie treba zdroje využívať efektívnejšie
 • Križovatka viacerých ciest
 • Francúzsko plánuje intenzívnu výstavbu nových zariadení na výrobu bioplynu
 • Biopalivá by mali znižovať emisie skleníkových plynov, nie súťažiť s potravinami
 • Nemecko čaká previerka EÚ, pre dotácie obnoviteľných zdrojov
 • Do roku 2040 stúpne spotreba energie vo svete o 50 percent
 • Dokážu zalesnené púšte ochladiť klímu?
 • Európski farmári bojujú za biopalivá
 • Španieli budú vyrábať palivá z rias a odpadovej vody

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.