Členovia

Por. č.
Organizácia
Adresa
Zástupca
Kontakt
IČO
Člen od
1
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Osloboditeľov 59, 962 21 Lieskovec
Ing. Branislav Horniak
0903 808523 pdlieskovec01@stonline.sk
36036757
2005
2
UNITECH BJ, s.r.o.
Duklianska 21 085 01 Bardejov
Jaroslav Silvestri
0907 919326 gazotechbj@stonline.sk
36478890
2005
3
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo
Hlohovecká 929 925 53 Pata
Ing. Daniela Nahácka
0905 405690 nahackyjozef@ravodpata.sk
00192139
2005
4
DANAGRA, s.r.o.
Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
Ing. Štefan Pásztor
0903 422382 danagra@danagra.sk www.danagra.sk
35690674
2005
5
Poľnohospodárske družstvo Blatné
Družstevná 2, 900 82 Blatné
Ing. Jozef Kubica
0908 707012 pdblatne.predseda@mail.t-com.sk
00190195
2005
6
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
Ing. Anton Cebo
0905 533705 pdhlohovec@pdhlohovec.sk
00207781
2007
7
Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Ostrov
Družstevná ulica, 922 01 Ostrov
Ing. Juraj Schuchman
0903 730587 ostrov-js@t-network.sk
00208094
2007
8
ORAGRO, spol. s r.o.
 029 62 Oravské Veselé
Ing. Rastislav Závodný
0911 411140, 0903 806348 oragro@oragro.sk
31570054
2007
9
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.
Štiavnička 190, 034 50 Ružomberok
Peter Bobuľa
0905 608162 krcahova@rudos.sk bobula@rudos.sk www.rudos.sk
36002968
2007
10
KWS Semena, s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava
Ing. Ivan Dzubák
0903 780118 ivan.dzubak@kws.com
35711027
2007
11
Technická fakulta SPU, Nitra
Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
doc. Ing. Juraj Maga
0907 224 462 juraj.maga@uniag.sk www.uniag.sk
00397482
2007
12
Združená stredná odborná škola poľnohospodárska
Rosinská cesta 15, Továrnicka 1632, 955 29 Topoľčany
Ing. Ingrid Fúziková
038/5325247 zsspto@stonline.sk
0039841
2008
13
MENERT, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Ing. Miroslav Wöllner
0905 702 524 wollner@menert.sk
17330165
2009
14
NPPC TSÚP Rovinka
900 41 Rovinka, č.326
Ing. Peter Rusňák
0917 484 781 riaditel@tsup.sk
31827951
2012
15
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SNP 30, 900 28, Ivanka Pri Dunaji
Ing. Katarína Kubišová
0917 950 353 02/45943062 spojs@nextra.sk
42128919
2013
16
FEŚRR, SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
0905 925 013, jan.gadus@uniag.sk
00397482
2013
17
Gabriela Čechovičová, SHR
919 43 Cífer – Jarná, č.8
Gabriela Čechovičová
0905 922 447
gaba.c@mail.t-com.sk
2016

Komentáre sú uzavreté.