Energetická politika a obnoviteľné zdroje energie

František Zacharda

AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu 

Vláda SR na svojom zasadnutí 5. novembra 2014 schválila uznesením č. 548, návrh Energetickej politiky SR, ktorá  stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050.“ Cieľom EP SR je zabezpečením dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky prispieť k trvalo udržateľnému rastu národného hospodárstva a konkurencieschopnosti.

Z tohto pohľadu je prioritou zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia.“ V dokumente sa okrem iného konštatuje, že Slovenská republika je pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti takmer úplne závislá na dovoze  energetických zdrojov zo zahraničia. Pritom v úvodnej časti dokumentu sa konštatuje, že EP SR kladie dôraz na optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkové  technológie, ako sú obnoviteľné zdroje energie (ďalej len „OZE“) a jadrová energia.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 4/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.