Experimentálne technologická linka na výstup spracovania tuhých organických odpadov

Experimentálne technologická linka na výstup spracovania tuhých organických odpadov

Matúš Miloš[1], Biath Peter, Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Beniak Juraj, Križan Peter

The trend towards ever-increasing degree of effective waste recovery leads to higher requirement for research in this area. For this purpose, the laboratory line for research of treatment of solid organic waste was established at STU and described in detail in this paper. The paper deals with the line projection, machine infrastructure and its software control. Given the research purpose of the line, the focus was placed primarily on functionality, variability and modularity of the line. Possibility of production of different kinds and shapes of solid biofuels (pellets and briquettes) underlines the complexity of the line. 

Úvod

Na základe legislatívnych a environmentálnych tlakov narastajú požiadavky na zvyšujúci sa podiel zhodnotených odpadov, či už materiálovo, alebo energeticky. V súčasnosti vznikajú snahy efektívne zhodnocovať nové, doposiaľ nezhodnocované odpady. Tento trend nastupuje aj v oblasti zhodnocovania tuhých organických odpadov. So snahou praxe o vyššiu úroveň technologicky a ekonomicky efektívneho zhodnocovania odpadov vznikajú požiadavky na výskum. Preto je nevyhnutné, aby výskumné organizácie dokázali pokryť požiadavky praxe a úspešne podporiť zhodnocovanie odpadov. Z požiadaviek praxe a požiadaviek samotného výskumu procesu a technológií úpravy a spracovania tuhého organického odpadu vyplynula potreba vybudovať laboratórnu linku na výskum spracovania tuhých organických odpadov až do formy tuhých biopalív so zaručenými vlastnosťami. Takúto experimentálnu technologickú linku pre potreby výskumu vybudovalo pracovisko Strojníckej fakulty STU v Bratislave.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.