Inovácia energií z biomasy

Doc.Dr.Ing. Juraj MAGA – TF SPU v Nitre 

Genomics is one of the most rapidly developing field of science and industry. It is based on the qualitative and quantitative observation of genetic information of living organism. Thanks to the supporting technologies genomics has accelerated significantly in the last 5-8 years. It has a great potencial mainly in health service and in pharmacology but its certain fields are also usable in the research of higher efficiency of renewable source of energy from biomass.
As an example of how is genomics used in the field of renewable energies is the research of the efficiency of the biogas production in the biogas plants where it is necessary to know the icrobial
background of the whole process. In this case a metagenomics plays an important role, too. It gives an exact view of state and dynamic characteristics of the community of microorganism depending on the input (substrata). Other field of investigation is testing acitivies of the new races of enzymes of hydrolysis, transkriptomics of alga, etc. 

Genomika je ozajstný prostriedok na poli výskumu získavania energií z biomasy. Jednotlivé jej časti (metagenomika, transkriptomika) sú aplikovateľné pri optimalizácii biomasy ako vstupného materiálu, alebo pri zlepšení účinnosti konverzie čím sa zlepšuje aj finančná stránka produkcie. 

ÚVOD

Vývoj technológií i rast obyvateľstva v takej miere spotrebúva fosílne energetické zdroje, že aj podľa najoptimistickejších predpovedí zásoby uhľovodíkov sa za 60 rokov vyčerpajú. Zásoby fosílnych energetických zdrojov vytvorené za milióny rokov sa spália v priebehu krátkej doby čo spôsobuje takú mieru tvorby CO2   s následným oteplením Zeme, že to môže viesť ku ekologickej katastrofe. Otázka energie a emisie CO2 úzko súvisia. Pri využívaní energetických nosičov budúcnosti je potrebné utlmiť v maximálnej miere emisie zodpovedné za skleníkový efekt Zeme. V záujme udržateľného rozvoja tieto zdroje sa musia obnoviť. S touto problematikou úzko súvisí rastlinná produkcia. Dorastené rastliny tradične po sušení sa spália. Tento spôsob využitia robí značné ekologické problémy tvorbou CO2 . V mnohých štátoch preto vypaľovanie strniska ako aj spaľovanie rastlinných odpadov nie je dovolené. Takto vytvorená biomasa sa musí využiť na produkciu energií, prípadne na kompostovanie, aby sa vrátila do pôdy a zvýšila jej úrodnosť.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.