Konferencia a kooperačné rozhovory

Za účasti vyše 90 odborníkov z branže sa v Bratislave 29. novembra 2016 v rámci exportnej iniciatívy Energie Spolkového ministerstva hospodárstva a energie Nemecka, konala odborná slovensko-nemecká konferencia na tému využitia bioenergie s nasledovným programom:

Otvorenie konferencie

Markus Halt, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Dr. Lorenz Barth, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v SR

Predstavenie exportnej iniciatívy a úvod do tematiky

Camila Vargas, energiewächter GmbH v zastúpení Exportnej iniciatívy Energie Spolkového ministerstva hospodárstva a energií Nemecka

Súčasný stav a nevyhnutnosť decentralizácie výroby bioplynu z odpadových druhov biomasy František Zacharda, Agrobioenergia – Združenie pre poľnohospodársku biomasu

Prezentácie nemeckých firiem v rámci pódiovej diskusie:

BEKON Energy Technologies GmbH

MTU Onsite Energy GmbH

PPM Energie Germany GmbH

Malé a stredné bioplynové stanice v poľnohospodárstve

David Wilken, Odborný zväz pre bioplyn e.V.

Príklad decentralizovanej bioplynovej stanice v poľnohospodárstve

Miroslav Štefček, Poľnohospodárske družstvo Ludrová

Prezentácie nemeckých firiem v rámci pódiovej diskusie:

EckRohrKessel GmbH

StrawTherm GmbH KG

Energetická bilancia odpadov – na príklade regiónu v Nemecku

Dr. Mathias Schlegel, Univerzita Rostock

Energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu

Elena Bodíková, VIK s.r.o.

Pri organizačnom a obsahovom zabezpečení konferencie spolupracovali aj zástupcovia Združenia Agrobioenergia.

Príspevky z konferencie nájdete na: http://www.dsihk.sk/sk/sluzby/projekty-na-podporu-exportu/realizovane- projekty/

Prezentácie na stiahnutie:

01_Vargas_SK
02_Zacharda_SK

03_BEKON_SK
04_MTU_SK
05_Wilken_SK
06_Stefcek_SK
07_ERK_SK
08_PPM_SK
09_Schlegel_SK
10_Bodikova_SK

Tento obsah bol zaradený v Archív akcií. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.