Kontakt

Agrobioenergia, združenie pre poľnohospodársku biomasu
900 41 Rovinka 326

IČO: 42053277
DIČ: 2022137524
www.abe.sk

PrezidentIng. Štefan Pásztor
danagra@danagra.sk , tel.: 0903 422 382

ViceprezidentProf.Ing. Ján Gaduš, PhD
jan.gadus@uniag.sk, tel.:0905 925 013

Peter Bobuľa
bobula@rudos.sk, tel.:0905 608 162

Riaditeľ: Ing. Štefan Pepich, PhD
stefan.pepich@gmail.com , tel.: 0907 158 005

Komentáre sú uzavreté.