Lignín ako aditívum pri výrobe drevných peliet

Ing. Michal Holubčík, PhD., Ing. Peter Pilát, PhD.
Katedra energetickej techniky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk,
e-mail: peter.pilat@fstroj.uniza.sk

1. ÚVOD 

S klesajúcimi zásobami fosílnych palív a rastúcou spotrebou energie, je nevyhnutné hľadať nové zdroje energie. Biomasa hrá čoraz dôležitejšiu úlohu pri znižovaní spotreby fosílnych palív. Drevné pelety sú formou biomasy. Táto forma biopaliva spĺňa okrem energetických, ekologické a environmentálne kritériá, kritériá komfortu a bezpečnosti spaľovania. Hoci spotreba drevených peliet v Slovenskej republike možno odhadnúť len na niekoľko tisíc ton za rok, s postupným vyčerpávaním fosílnych palív ich následným zdražením možno odhadnúť, že použitie drevených peliet sa bude rozširovať. [1]

Drevné pelety sú charakterizované svojimi parametrami a vlastnosťami, medzi ktoré patrí tvar a rozmery, objemová a sypná hmotnosť, tvrdosť a oderuvzdornosť, vlhkosť, výhrevnosť a taviteľnosť popola. Tieto vlastnosti sú ovplyvnené kvalitou vstupného materiálu – drevných pilín ako i spôsobom a technológiou ich výroby. [2]

Jedna z možností ako vyrábať kvalitnejšie drevné pelety predstavuje použite prídavných aditív. Za aditívum sa považuje prídavná látka (prísada) pridávaná do nejakej látky za účelom zlepšenia niektorých jeho vlastností. Obyčajne sa v praxi stáva, že so zlepšujúcimi sa vlastnosťami sa začínajú objavovať nové nedostatky. Kvôli tomu je potrebné pri každej použitej prísade zanalyzovať jej vplyvy na vlastnosti peliet. V príspevku je analyzovaný vplyv pridávania lignínu v rôznom množstve. Ako referenčná vzorka drevných peliet boli zvolené drevné pelety vyrobené z čistej smrekovej piliny bez kôry.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 4/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.