Možnosti využívania biomasy v podmienkach Slovenska

Ing. František Zacharda,CSc, Ing. Štefan Pásztor

AGROBIOENERGIA, združenie pre poľnohospodársku biomasu, príspevok odznel  na slovensko – nemeckej konferencii  BIOPLYN A BIOMASA – NA VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA, konanej dňa 12.3.2013 v Bratislave. Použité foto – so súhlasom SNOPK.

  Využitie biomasy na energetické účely predstavuje na Slovensku  najperspektívnejšiu alternatívu vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie, pretože celé územie Slovenska pokrýva na cca  47 % poľnohospodárska pôda a na cca 41 % lesná pôda, zvyšná časť územia sú mestské aglomerácie, vody, rieky,  dopravné tepny a ostatné plochy.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.