Niektoré vlastnosti viacročných energetických plodín

Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.
Nitra

Biomasa ako obnoviteľné palivo stále viac dominuje pri výrobe tepla na Slovensku aj v celej Európskej únii. Štandardne sa termicky utilizujú, t.j. využívajú odpady a vedľajšie produkty rastlinnej a drevnej výroby, pričom súčasne sa zámerne pestujú a tepelne využívajú jedno- a viacročné energetické plodiny. Pri viacročných plodinách je možné termín zberu voliť ľubovoľne, väčšinou ale treba ho prispôsobiť mnohým zberovým faktorom.

Druh plodiny, spôsob jej energetického využitia a poveternostné podmienky počas zberu majú významný vplyv na obsah vody v biomase a týmto často na termín a na voľbu technológie zberu. Uvádzané výsledky sa týkajú niektorých druhov viacročných plodín, ktoré poskytujú tri kategórie energetickej biomasy, akými sú:

  • drevná biomasa – vŕba (Salix) a ruža mnohokvetá (Rosa multiflora)
  • zdrevnatené stonky – sida (Sida hermaphrodita), silfium zrastenolisté (Silphium perfoliatum) známe tiež ako silfium prerastenolisté
  • slama – miskant obrovský, miskant cukrový (Miscanthus x giganteus, Miscanthus sacchariflorus) a spartina prériová (Spartina pectinata).

V zmysle uvedeného rozdelenia úvodom uvádzame základnú charakteristiku dvoch menej známych druhov energetických plodín a to ruže mnohokvetej a silfium zrastenolistého.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.