Odrody energetických drevín dostupné na Slovensku

Ing. Diana Tóthová, PhD.

Téma pestovania rýchlorastúcich drevín na energetické účely je veľmi aktuálna. S rozširovaním výstavieb teplární a kotolní na biomasu vzrastá dopyt po štiepke, ktorá v súčasnosti pochádza predovšetkým z lesného hospodárstva a drevárskeho priemyslu.

Pestovanie drevín na poľnohospodárskej pôde za účelom získania drevnej štiepky je v praxi zatiaľ len málo rozšírené, a to z rôznych príčin: legislatívne podmienky, ekonomická otázka pestovania, ktorá doteraz nie je uspokojivo spracovaná, ako aj nedostatočné skúsenosti s pestovaním a poznatky o dostupných odrodách a iné.

Článok stručne informuje o súčasných odrodách energetických drevín, ktoré sú overované v našich pôdno-klimatických podmienkach a dostupné na trhu pre komerčné pestovanie.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.