Peletovací lis – konštrukčné riešenia

Peter BIATH1, Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Miloš Matúš

Strojnícka fakulta STU Bratislava. Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality.

Email: peter.biath@stuba.sk

Článok je zameraný na analýzu doterajšieho stavu v oblasti kinematík peletovacích lisov a na nové možnosti technických riešení kinematiky guľových peletovacích lisov. Prvá kapitola sa zaoberá kinematikami lisov, ktoré v dnešnej doma najviac rozšírené a používané. Pri každom princípe lisovania je krátky popis konštrukcie lisu a technológie lisovania, jeho výhody ale taktiež nevýhody ktoré je potrebné odstraňovať alebo aspoň zmierňovať. V nasledujúcich kapitolách je popísaná konštrukcia a technické riešenie guľového peletovacieho lisu. Poslednú kapitolu tvorí návrh nových technických riešení guľového peletovacieho lisu, ktoré majú zabezpečiť vyššiu funkčnosť, výkon a taktiež vhodnosť použitia pre rôzne druhy organických alebo anorganických materiálov.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.