Pestovať či nepestovať pohánkovce (krídlatky) pre energetické účely?

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Ing. Daniela Halmová, PhD
Katedra udržateľného rozvoja, FEŠRR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biomasa patrí k najuniverzálnejším a najrozšírenejším obnoviteľným zdrojom energie na Zemi. Vo všeobecnosti, pri splnení určitých podmienok ako prijateľná vlhkosť je možné spaľovať akúkoľvek formu biomasy.

Z hľadiska energetického využitia sa objektom záujmu stávajú aj menej známe, či netradičné rastliny ako napríklad energetická tráva ozdobnica Miscanthus x giganteus, ktorá má málo alternatív, a jednou z nich sú práve pohánkovce alebo po starom krídlatky (pohánkovec český Fallopia x bohemica, syn. Reynoutria x bohemica, pohánkovec japonský F. japonica, syn. R. japonica a pohánkovec sachalinský F. sachalinensis syn. R. sachalinensis), ktoré majú svoje produkčné výhody ale aj ekologické nevýhody oproti iným energetickým bylinám.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.