Produkcia a energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie

Ing. Peter Rusňák, Ing. Kristína Muráňová, PhD., Ing. Štefan Pepich, PhD.
TSÚP Rovinka

 Potenciál poľnohospodárskej biomasy vhodnej na energetické využitie spaľovaním vyprodukovanej v slovenskom poľnohospodárstve je vysoký.

Vyplýva to aj z výskumnej úlohy TSÚP v Rovinke, ktorý spracoval aj v roku 2012 analýzu produkcie poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie a vyhodnotil jej produkciu a energetický potenciál na základe výmer pestovaných plodín v roku 2011.  Z analýzy vyplýva, že poľnohospodárstvo na Slovensku vyprodukuje okolo 6 mil. t  fytomasy v podobe slamy rôzneho druhu ročne. Napríklad v roku 2011 to bolo 2,39 mil. t slamy z husto siatych obilnín, 1,89 mil. t slamy kukuričnej a 1,24 mil. t slamy repkovej (tabuľka 1). Z tohto množstva sa v živočíšnej výrobe na podstielanie a kŕmenie použilo okolo 0,75 mil. t obilnej slamy. Je to menej oproti roku 2009 o 20 000 t. Čo je zapríčinené poklesom stavov hospodárskych zvierat. Napríklad počty HD poklesli za dva roky takmer o 10 tis. ks. V súčasnosti sa časť slamy z obilnín a prakticky celá produkcia slamy kukuričnej, slnečnicovej a repkovej pri zbere drví a následne zapracováva do pôdy.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.