Produkcia emisií počas spaľovania drevných peliet v závislosti od použitého aditíva / Production of emissions during the combustion of wood pellets depending on the use of additives

Michal Holubčík

Ing. Michal Holubčík, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, tel./fax: 041/5252541, e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

ABSTRAKT:

Zlepšenie niektorých vlastnosti drevných peliet, ako sú oteruvzdornosť a taviteľnosť popola je možné realizovať pridávaním aditív do vstupného materiálu pri výrobe drevných peliet. V príspevku je uvedená analýza vplyvu pridávania aditív do drevných peliet na produkciu emisii pri ich spaľovaní. Analýza bola realizovaná pre šesť rôznych druhoch aditív, a to  motorový olej, rastlinný olej, kukuričný škrob, vápenec, uhličitan sodný a močovina. 

ABSTRACT :

Improvement of some of the properties of wood pellets as abrasion resistance and melting behavior of ash can be realized by adding additives to the feed material during the production of wood pellets. There is an analysis of the impact of the additives to the wood pellets for the production of emissions when combusted in the article. The analysis was performed for the six different kinds of additives, including motor oil, vegetable oil, corn starch, limestone, sodium carbonate and urea.

ÚVOD

Drevné pelety sú relatívne novým palivom, avšak s nemalým potenciálom nahradiť fosílne palivá.  Drevné pelety sú charakterizované svojimi parametrami a vlastnosťami, medzi ktoré patrí tvar a rozmery, objemová a sypná hmotnosť, tvrdosť a oteruvzdornosť, vlhkosť, výhrevnosť a taviteľnosť popola. Tieto vlastnosti sú ovplyvnené kvalitou vstupného materiálu – drevných pilín ako i spôsobom a technológiou ich výroby.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2015. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.