Produkcia emisií počas spaľovania rôznych druhov biomasy

Ing. Michal Holubčík, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.,  Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, tel./fax: 041/5252541, e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk; jozef.jandacka@fstroj.uniza.sk; milan.malcho@fstroj.uniza.sk

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie predstavuje dôležitú úlohu do budúcnosti. Dendromasa a fytomasa hrá dôležitú úlohu pri znižovaní spotreby fosílnych palív. V domácich podmienkach sú tuhé biopalivá najviac využívaná forma biopalív, pričom v súčasnosti je najviac využívané kusové drevo. Tieto palivá môžu byť priamo spaľované v kotle. Jedným z biopalív sú drevné pelety. Ich výhodou je ich spaľovanie v automatických zdrojoch tepla, ktoré majú vysoký stupeň komfortu. Ich hlavnou nevýhodou je ich vysoká cena. Mnoho majiteľov zdrojov tepla na spaľovanie drevných peliet hľadá lacnejšiu alternatívu. Tou môže byť veľa druhov peliet z fytomasy (vyrobené zo slamy, trávy a iných) alebo rôzne typy semien rastlín (kukurica, slnečnica a ďalšie). Článok pojednáva o spaľovaní rôznych alternatívnych biopalív v bežnom zdroji tepla na spaľovanie drevných peliet, pričom sa stanovil vplyv biopaliva na produkciu emisií počas spaľovania.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.