Produkcia tuhých znečisťujúcich látok PM 10 a PM 2,5 pri spaľovaní drevných peliet

Papučík Štefan, Pilát Peter, Jana Chabadová,Medvecký Štefan 

Abstrakt

Na produkciu tuhých znečisťujúcich látok vplýva viacero vplyvov. Okrem iného aj množstvo spaľovacieho vzduchu a jeho prerozdelenie na primárny a sekundárny spaľovací vzduch. V príspevku bude uvedené experimentálne zariadenie, na ktorom sa skúmal vplyv množstva spaľovacieho vzduchu, na produkciu tuhých znečisťujúcich látok, metodika merania, namerané výsledky    a analýza dosiahnutých výsledkov.

Úvod

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy. Najväčší problém kvality ovzdušia v súčasnosti predstavuje znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami (PM časticami).Výrazne k tomu prispieva spaľovanie biomasy, hoci najviac tuhých znečisťujúcich látok pochádza z dopravy.       Jednou z hlavných podmienok ovplyvňujúcich proces spaľovania je dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu. Ak do kúreniska privedieme veľké množstvo vzduchu, klesá teplota, unikajú nespálené plyny a tým pádom nám uniká časť energie. Ak je prívod nedostatočný, nedôjde k spáleniu prchavej horľaviny a horenie je neúplné.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 4/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.