Redukcia obsahu sírovodíka v bioplyne fyzikálno-chemickou metódou

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. – Ing. Marián Fodora, PhD. – Ing. Stanislav Pohuba

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Abstrakt

Príspevokpopisujemožnostiredukcie obsahu sírovodíka z bioplynu využívajúc fyzikálno-chemicky princíp. Pri tomto spôsobe ide o znižovanie podielu sírovodíka H2S z celkovej zmesi bioplynu externým odsírovacím zariadením – mimo anaeróbneho reaktora. Metóda je založená na regulovanom pridávaní vzdušného kyslíka do bioplynu vo filtri v tvare cyklónu v presne stanovených objemových prietokoch pri zabezpečení ich dokonalého vzájomného premiešania. Dodávka plynov do filtra prebieha kontinuálne a eliminácia sírovodíka je zabezpečená oxidačným účinkom vzdušného kyslíka.

Kľúčové slová

bioplyn, sírovodík, čistenie bioplynu, cyklón, fyzikálno-chemický princíp
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 4/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.