Spracovanie poľnohospodárskej biomasy formou anaeróbnej fermentácie a následná výroba alternatívneho plynného paliva

Mgr. Erika Šmidová, Ing. Peter Rusňák, PhD. – NPPC TSÚP Rovinka

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je považované za jeden zo základných cieľov energetickej politiky Slovenskej republiky i Európske únie. Biomasa, ako obnoviteľná surovina s najväčším potenciálom na Slovensku, predstavujúcu takmer akýkoľvek materiál biologického pôvodu, umožňuje po energetickom zhodnotení vyrábať teplo i elektrickú energiu.

Poľnohospodárska biomasa vhodná na výrobu bioplynu                                                       

Pod pojmom ,,biomasa“ rozumieme biologicky rozložiteľnú zložku výrobku alebo zvyšky rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva a lesníctva, ale tiež biologicky rozložiteľnú zložku priemyselného a komunálneho odpadu. Zo spomínanej definície vyplýva, Z celkovej plochy územia Slovenska zaberá poľnohospodárska pôda približne 47 % pôdy.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.