Štandardizácia kvality tuhých biopalív v európskom priestore

Matúš Miloš[1], Križan Peter, Beniak Juraj

The paper considers the standardization of the quality of produced and traded solid biofuels, especially pellets. Currently, the new common European standards defining the quality of this fuel are brought into validity. Continuously they are replacing all national standards in EU countries. The paper presents a cross-section of new European standards and highlights the most significant differences with previously applicable national standards. This field relates to fuel producers as well as manufacturers of combustion equipment and traders. 

ŠTANDARDIZÁCIA TUHÝCH BIOPALÍV V EURÓPE 

V posledných rokoch bolo v Európe vydaných niekoľko národných noriem a regulačných nariadení, ktoré sa snažili regulovať kvalitu tuhých ušľachtilých biopalív na trhu. Medzi najvýznamnejšie patria národné normy Rakúska, Nemecka, Švédska a Talianska. Tieto normy a nariadenia sa však v niektorých častiach podstatne líšia. Odlišujú sa nielen v stanovených limitných hodnotách jednotlivých parametroch, ale predovšetkým v tom, že nelimitujú rovnaké parametre. Zároveň prinášajú nejednotnosť v stanovovaní limitných hodnôt jednotlivých parametrov, t.j. niektoré normy udávajú rovnaký parameter (napr. výhrevnosť) v bezvodom stave, iné pri určitej definovanej vlhkosti. Preto vznikla potreba zjednotiť limity pre stanovenie kvality tuhých ušľachtilých biopalív v EÚ. Európska komisia pre normalizáciu (CEN), výbor TC335, vydala už množstvo noriem a zverejnila pripravované normy pre tuhé biopalivá, ktoré sú už čiastočne aktualizované a pripravené pre vydanie úplného zväzku Európskych noriem pre tuhé biopalivá (tab. 1). Postupne ako sa dostávajú Európske normy do platnosti, národné normy musia byť v priebehu 6 mesiacov zrušené alebo prispôsobené týmto Európskym normám. Jednou z nich je aj norma EN 14588 – “Tuhé biopalivá” – “Terminológia, definície a opis”. Táto EN obsahuje všetku terminológiu používanú pri normalizácii v rámci CEN/TC335. Norma bola už prebraná a na Slovensku je platná pod označením STN EN 14588. Základné pojmy definuje takto:

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2014. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.