Technológia suchej fermentácie pre energetické využitie odpadovej biomasy

Ján Gaduš, SPU v Nitre

Tomáš Giertl, Danagra, s.r.o Bratislava 

Úvod

Využívanie obnoviteľných zdrojov okrem environmentálneho prínosu prispieva aj k zvýšeniu sebestačnosti, resp. energetickej bezpečnosti republiky, preto zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou z priorít energetickej politiky SR. SR má povinnosť zvýšiť využívanie OZE na 14 % z hrubej konečnej energetickej spotreby v roku 2020 (v roku 2005 bola táto hodnota 6,7 %).

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 3/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.