Úvodník

Vážení čitatelia časopisu „Agrobioenergia“
zacharda
a návštevníci našej webovej stránky, do konca roka 2012 sme vydávali odborný časopis, v ktorom sme uverejňovali odborné príspevky popredných odborníkov z oblasti využívania poľnohospodárskej biomasy ale aj iných druhov obnoviteľných zdrojov energie, v tlačenej forme. O časopis bol veľký záujem a získal si obľubu širokého okruhu čitateľov z radov poľnohospodárov a záujemcov o energetické využívanie biomasy. Náklady na vydávanie nášho časopisu, napriek všetkým úsporným opatreniam ktoré sme vykonali, spotrebovali veľkú časť rozpočtu nášho združenia a preto aby sme šetrili finančné prostriedky a súčasne udržali úroveň poskytovania informácií pre našich čitateľov a priaznivcov, rozhodli sme sa vydávať časopis „Agrobioenergia“ od roku 2013 v elektronickej forme. Časopis bude zverejňovaný v skrátenej forme a na získanie jeho úplného  znenia bude potrebná registrácia čitateľa . Registráciou fyzickej osoby alebo právnickej osoby a po zaplatení registračného poplatku v sume 10.- eur ročne (suma odpovedá doterajšiemu ročnému predplatnému odberu  časopisu), získate možnosť oboznámiť sa s úplným znením príspevkov uvedených v časopise a aj informácií z našej webovej stránky.

Proces registrácie nastane po vyplnení registračného formuláru a po zaplatení registračného poplatku na základe faktúry, ktorú Vám obratom zašleme. Po zaplatení poplatku získate prihlasovacie heslo, ktoré Vám umožní prístup k informáciám v časopise a na našej stránke.

Vážení čitatelia a návštevníci našej webovej stránky, informácie, ktoré získate z nášho časopisu a z tejto webovej stránky , slúžia pre Vašu potrebu. Akákoľvek manipulácia s nimi, použitie v literárnych prácach alebo ďalšie šírenie  je možné výhradne so súhlasom autora a riadi sa ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov (84/2007 Z.z., 220/2007 Z.z.).

Redakcia časopisu i Predstavenstvo Združenia AGROBIOENERGIA Vám budú povďační za pripomienky a námety na skvalitnenie tejto formy vydávania časopisu. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu priazeň a spoluprácu.

Predstavenstvo Združenia

AGROBIOENERGIA

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.