Využitie odpadového tepla z bioplynových staníc a peletizácia paliva zo separátu z bioplynových staníc.

Ing. Mária Kollárová, Bc. Petra Laurová
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Štiavnička 190, 034 50 Ružomberok

Hospodárskemu využitiu potenciálu biomasy vrátane spracovania fermentovanej zmesi vyrobenej anaeróbnou fermentáciou biologický rozložiteľného odpadu a spaľovania fermentovanej biomasy, nebola v Slovenskom hospodárstve v uplynulých rokoch venovaná adekvátna pozornosť.

Bolo vypracovaných viacero rôznych koncepčných materiálov zameraných na rozvoj využívania biomasy na energetické účely. Bioplynové stanice vo väčšine prípadov využívajú anaeróbne vyhnívanie (bez prístupu kyslíka), tzn. že výstupná surovina z BPS je digestát, z ktorého po odseparovaní na separátore získame separát (tuhá zložka) a fugát (kvapalná zložka).  Zo získanej suroviny separátu po vysušení a peletizovaní dostaneme konečný produkt – agropelety. Pričom kvapalnú zložku –fugát – môžeme ďalej využívať ako hnojivo.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.