Význam skladovania pšeničnej slamy a meranie jej vlhkosti gravimetrickou metódou

Ing. Slavomíra Divinecová, Ing. Lukáš Grác, Doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných systémov

Súhrn: Cieľom práce bolo sledovanie vplyvu spôsobu skladovania, doby, teploty a vlhkosti vzduchu na vlhkosť balíka pšeničnej slamy a jej meranie vlhkomerom AGRICOMPUTER a gravimetrickou metódou v laboratórnych podmienkach. Realizovali sme 6 meraní počas 3 mesiacov a z každého merania sme získali 20 hodnôt pri 2. rôznych hĺbkach. Vyhodnocovali sme priemerné hodnoty za jednotlivé mesiace. Pre presnejšie meranie jej vlhkosti sme použili gravimetrickú metódu, a navlhčený materiál sme sušili v sušičke.

Kľúčové slová: pšeničná slama, spôsob skladovania, vlhkosť, sušenie.
Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 2/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.