Agrobioenergia

Registrovať sa v tejto lokalite

Test sily hesla


Vaše heslo musí mať aspoň 6 znakov. Aby bolo Vaše heslo bezpečnejšie, použite veľké aj malé písmená, čísla alebo nasledujúce symboly: !@#$%^&*().


Podmienky používania internetovej stránky Združenia pre poľnohospodársku biomasu AGROBIOENERGIA, www.abe.sk

Celý obsah internetovej stránky Združenia pre poľnohospodársku biomasu AGROBIOENERGIA, www.abe.sk, môže čitateľ navštíviť po bezplatnej registrácii na internetovej stránke. Na registráciu je potrebné uviesť mailovú adresu čitateľa, zadanie hesla podľa vlastnej voľby a potvrdenia hesla. Čitateľ sa súčasne registráciou zaväzuje dodržiavať tieto podmienky registrácie:
Združenie AGROBIOENERGIA (A.B.E.) vzniklo za účelom poskytovania informácii, podpory a propagácie efektívneho využívania poľnohospodárskej biomasy. Združenie je dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje významnú časť odborníkov, podnikateľov a aktivistov v oblasti energetického a materiálového využitia poľnohospodárskej biomasy.
Združenie na svojej internetovej stránke vydáva v elektronickej forme časopis, v ktorom sú zverejnené výsledky výskumu, skúsenosti s projektovej, výrobnej a dodávateľskej činnosti členov, informácie zo zdrojov zo zahraničia a z domácich informačných zdrojov.
Využitie informácií z elektronického časopisu a z internetovej stránky je možné len pre vlastné použitie, pre účely vzdelávania, odborných a vedeckých diskusií, pričom je potrebné sa riadiť zákonom č. 618/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov.
V prípade použitia časti publikovaných príspevkov z elektronického časopisu a z internetovej stránky je potrebné sa riadiť ustanoveniami citovaného zákona a v súlade s normou STN ISO 690 (010197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
Čitateľ súhlasí s občasným prijímaním reklamných mailov, v ktorých môže byť zahrnutý obsah tretích strán.
Pri dodržaní týchto podmienok a splnení postupu registrácie môžete voľne prezerať internetovú stránku.

Heslo vám bude zaslané e-mailom.


« Naspäť na Agrobioenergia