Žacie ústrojenstvá na zber biomasy vybraných energetických plodín

Doc. Ing. Jan Piszczalka, PhD.
Nitra

Kosenie biomasy je prvou zberovou operáciou, pri ktorej sa oddelí nadzemná vegetačná hmota vo výške strniska, pričom strniskom rozumieme zvyšok po zrezaní rastliny, dreviny, stromu. Kosenie sa robí ostrím noža, ktorý preniká pletivami rastlín, pričom musí prekonať odpor rezania, odpor trenia a sily súdržnosti biomateriálu. Žacie ústrojenstvo najmä v prípade vysokoúrodnej biomasy musí mať jednoduchú konštrukciu, vysokú výkonnosť, prevádzkovú spoľahlivosť, dobrú trvanlivosť nástroja, nízku hmotnosť, musí mať vysokú pracovnú pohotovosť a musí byť veľkosťou prispôsobené požiadavkám zberaného porastu.

Drevná biomasa stromov a kríčkov môže byť zberaná tými istými zberovými ústrojenstvami, aké sa používajú pre zber jednoročných a viacročných energetických plodín v zelenom  a v suchom stave, so slamnatou alebo drevitou byľou. V prípade rýchlorastúcich drevín zberové ústrojenstvo súčasne oddeľuje vodorovným rezom viaceré výhonky nerovnakej hrúbky. Bočné výhonky sú voči reznému nástroju postavené pod iným než kolmým uhlom – väčším alebo menším uhlom. Tieto počas rezu nadobudnú inú než kruhovú (a preto zväčšenú) reznú plochu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť energetickú náročnosť a kvalitu rezu. Túto skutočnosť znásobuje fakt, že drevo je anizotropný materiál a jeho vlastnosti sa menia v rôznych miestach vetiev a kmeňa. Nízkym rezom možno odstrániť uvedený nedostatok, avšak tento spôsob sa neodporúča, pretože energetické dreviny (vŕby, topole) po zbere pučia z bočných bdejúcich očiek a ich počet výrazne ovplyvňuje budúcu úrodu drevnej biomasy.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.