Zo sveta

Repku a slnečnicu vytlačia biopalivá druhej generácie

ČTK január 2013 – rozhodnutie Európskej únie obmedziť používanie biopalív založených na poľnohospodárskych plodinách neznamená priamo ich koniec. Naopak. Ministerstvo poľnohospodárstva ČR očakáva, že dôjde k rozmachu ich druhej generácie, ktorá pochádza napríklad z lesných zvyškov a poľnohospodárskeho odpadu. Podľa agentúry Reuters plán počíta s odstránením všetkých štátnych dotácií na biopalivá vyrábané z produktov poľnohospodárstva, akými sú napríklad pšenica alebo cukor potom, čo v roku 2020 vyprší súčasná legislatíva, ku ktorej sa prihlásila aj Česká republika. Posvätiť ho musia ešte vlády členských krajín EÚ a únioví zákonodarcovia. Biopalivá založené na poľnohospodárskych plodinách sú podľa kritikov menej šetrné k životnému prostrediu a ich podpora má negatívny vplyv na produkciu potravín. Poľnohospodárom sa oplatí rastliny pestovať skôr pre technické využitie. “Biopalivá prvej generácie sú problematické s ohľadom na konkurenciu s potravinami, naopak rozvoj biopalív druhej generácie bude pokračovať. V každom prípade sa domnievame, že je potrebné naďalej hľadať možné náhrady za dlhodobo neudržateľné využívanie fosílnych palív,” konštatoval tlačový hovorca ministerstva poľnohospodárstva Jan Žáček. Česká republika navyše podľa neho disponuje dostatočnou plochou poľnohospodárskej pôdy. “V Českej republike je milión hektárov disponibilnej poľnohospodárskej pôdy na iné ako potravinárske využitie, a to aj pri predpoklade 100-percentnej potravinovej sebestačnosti,” povedal  Žáček. To podľa neho znamená potenciál pre energetické využitie poľnohospodárskej pôdy, a záleží najmä na trhu, ako bude plocha využitá. V roku 2011 suroviny pre výrobu biopalív poľnohospodári pestovali na ploche 101-tisíc hektárov, čo predstavuje približne 2,9 percenta poľnohospodárskej pôdy v Česku. “Ministerstvo poľnohospodárstva bude preferovať uprednostňovanie využitia biopalív druhej generácie. Zároveň sa prístup rezortu bude riadiť platnou legislatívou a cieľmi stanovenými na úrovni EÚ“, poznamenal Žáček. Podľa hovorcu ministerstva dopravy Jana Hamrníka v súčasnosti stále platí požiadavka Európskej komisie, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých druhoch dopravy v roku 2020 predstavoval aspoň 10 percent konečnej spotreby v danom členskom štáte. “Biopalivá v tomto, samozrejme, majú svoj podiel, preto bol nastavený aj odhad veľkosti pôdy, na ktorej by sa mali pestovať,” povedal Hamrník. Ministerstvo životného prostredia podľa hovorcu Matyáša Vitíka vyčkáva na konkrétne závery Európskej komisie. “Diskusia o ďalšom smerovaní využívania biopalív sa vedie v Bruseli už dlhodobo, bohužiaľ zatiaľ bez konkrétneho výsledku,” podotkol Vitík.

Pre zobrazenie pokračovania článku sa prosím prihláste. Nemáte ešte prihlasovacie údaje? Zadarmo sa zaregistrujte.

Tento obsah bol zaradený v Agrobioenergia číslo 1/2013. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.